Kompetenser

Våra och våra samarbetspartners kompetenser.

Tjänster som el, bygg, VVS och badrum förmedlar vi till våra samarbetspartners.

Lokalvårdsutbildning

Lokalvårdsutbildning är en Yrkesutbildning dör man lär sig allt om professionella och moderna städtekniker, städprodukter,  städmaskiner, städkemikalier, städekonomi och miljö.
Utbildningen omfattar en servicedel som ger dig en verktyg att säkerställa din servicenivå, förbättra din kundkommunikation.

Supreme Service i Sverige AB innehar CLV+ certifiering vilken innebär att hela vår TEAM är certifierad enligt CLV+.

Behörig Våtrum

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum.

Utbildningsbevis

ID06-systemet försvårar svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och därigenom stärker den sunda konkurrensen samt ökar säkerheten på byggarbetsplatserna. En bransch – Ett kort! Delägs av Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt- och Vent företagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen, samt Sveriges Byggindustrier.

Heta Arbeten

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsgivare. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av certifierade hetarbetare.

Golvkunskap - Sten-, och kemikaliekunskap

Jag utbildade mig i Stenvård och kemikalie.

Utbildningen var uppdelat i två tätihopkopplade ämne.

Sten och kemikalier för stenvård.

Stenutbildninh handlade mest om sten sorter man använder i våra golv. Det mest värdefulla var att lära sig hur olika material egensaper påverkar val av behandlingen.

Kemikalieutbildningen fokuserade mest på ytbehandlingen och miljö aspekter.

Kort sagt: Mest effektivt men miljövänligt.