RUT-avdrag:

Hur går det till om jag vill utnyttja skattereduktionen?

Du kommer överens med oss om vilket husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa oss information om hur mycket du hittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.

Hur går betalningen till?

Du betalar oss halva arbetskostnaden och resterande del får vi från Skatteverket. Spara alltid fakturan.

Vad händer om Skatteverket avslår min begäran om Skattereduktion?

Supreme Service i Sverige AB äger rätten att kräva dig på hela beloppet om Skatteverket inte anser att du uppfyller nämnda kriterier.

Vilka uppgifter behöver ni av mig?

Vi kommer be om ditt personnummer innan vi utför arbetet.

Vad händer om jag blir beviljad skattereduktion?

Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.
Året därpå står det på din självdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete under det gångna inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Vad gör jag om jag närmar maxgränsen för skattereduktion?

Det är din uppgift att meddela Supreme Service i Sverige AB om du närmar dig maxgränsen för skattereduktionen.

Hur stort belopp får jag dra av?

Du får som högst dra av 25 000 kr per person och år (2018) för husarbete. Är ni två skattebetalande personer i hushållet blir beloppet 50 000 kr inklusive moms per år. En förutsättning är dock att du/ni har en inkomstskatt som minst uppgår till avdragsbeloppet. Minimibeloppet för att kunna använda Rut-avdraget är 1000 kr per år.

Hur vet jag att jag är berättigad till skattereduktion?

Det är du som kund har ansvaret för att ta reda på om du är berättigad till skattereduktionen. Detta kan du enkelt göra genom att ta kontakt med Skatteverket. Tänk även på att din inkomstskatt måste täcka RUT-avdraget, du måste ha betalat in minst lika mycket i inkomstskatt som du begär i RUT-avdraget. Har du betalat för lite skatt kan du få kvarskatt.